Det laver vi også.

Det laver vi også:

FlexMan har gennem samarbejdet med vores store kundekreds, støt på mange forskellige opgaver, som ligger udover dem, som vi normalt løser til daglig.
Vi har en klar målsætning om at kunne hjælpe vores kunder med alt der omhandler udendørsmiljøer, og ser det derfor, som en stor og spændende udfordring, at løse de mere specielle opgaver vi bliver stillet over for.

 

Eksempler på opgaver vi også løser:

- Opsætning af carporte, skure, tagrender og andre småopgaver.

- Terrasser i træ.

- Udvendig rengøring af facader, vinduespolering mv.

- Udendørs affaldsløsninger

- Afløsning af ejendomsfunktionærer, viceværter, pedeller, gravere m.fl.

- Levering, opsætning, service samt tilsyn af legepladser og andre udemiljøer.

- Anlæg og vedligeholdelse af faldunderlag ved legepladser og lign.

- Anlæg og vedligeholdelse af petanquebaner

- Vedligeholdelse og rensning af tagrender, tagbrønde og nedløbssystemer samt lyskasser

 

- Levering og opsætning af flagstænger og flag samt udskiftning af liner

- Levering og opsætning af alle former for hegn, stakitter og skure, sheltere mv.

- Udlejning af materiel.

 

Derudover samarbejder FlexMan med et tæt netværk af professionelle underleverandører, som nøje er udvalgt og passer til vores krav om kvalitet, service og viden. For os er kvalitet, service og know how i højsæde.
Disse underleverandører hjælper os med, at løse netop de mere specielle opgaver, som opstår hos vores kunder, gennem deres ekspertise inden for hver deres specifikke område.
Vi er medlem af Danske Anlægsgartnere – Din garanti for et korrekt udført håndværk.

 

I samarbejde med underleverandører løser vi også:

- Levering og opsætning af udendørs kunst - stenskulpturer og lign.


Asfaltarbejder:

 

- Små reperationer

- Opkørsler, ramper

- Fortovs border


Entrepenørarbejder:

FlexMan løser alle former for entreprenør-opgaver med eget materiel og mandskab eller via samarbejde med vores professionelle og dygtige underleverandører. Vi har et stor erfaring inden for området og har altid godt bud på løsningen af enhver opgave – også de mere specielle !

- Alle former for jordarbejde, gravearbejde, jordflytning.

- Gravearbejde på begrænset plads med speciel minirendegraver og minidumper.

- Nedgravning af div. kabler, ledninger mv. samt efterfølgende reetablering.

- Grubning, fræsning og reetablering efter byggearbejde.

- Dræningsarbejde.

Ex.: Faskiner og omfangsdræn med eller uden isolering af sokkel.

     

 

Rens af fliser og tage og nu Solceller / Solpaneler:

Bliv af med algerne på fliser og tag, så det holder længere.

Imprægner fliserne, så de er pæne længere og ikke tager imod skidt og alger. Imprægnering kan holde op til 10 år alt efter forhold.

- Algebekæmpelse

- Imprægnering

- Rens mekanisk


Rengør Solpaneler /Solceller / Solcellepaneler, så du ikke mister ydelse og dermed indtægt.

RENS AF SOLPANELER

Så lidt som 4-5 gram støv og skidt kan reducere din energiproduktion med op til 40 %. 

Kan eller vil du ikke gøre det selv, så ring til FlexMan +45 40 27 88 65


Dermed kan du selv være med til at sikre, at du opnår fuld energiværdi af dine solceller. 

I løbet af årene kan der samle sig meget naturligt skidt på solpaneler, der hæmmer energiproduktionen og dermed 

dit udbytte af din investering.

Selv om en god regnskylle kan rense en del af støvet væk, men pollen som klistre godt det indgroede skidt kan det ikke klare.

Så på sigt er det vigtigt at, vedligeholde sine solceller og få dem renset regelmæssigt


Hvordan og hvorfor?

Når du kontakter FlexMan, renser vi hurtigt og effektivt dine solpaneler, uden at skade overfladen eller dit tag.

Vi renser nemlig langt de fleste solpaneler fra jorden med vores teleskopstænger, så du undgår revnede 

tagsten, skader på tagrender og andet, som vil være en naturlig følge af, at man færdes på taget.

Når vi vasker dine solpaneler benytter vi udelukkende kalkfrit / Ultra Rent vand, så miljøet ikke lider overlast. 

Dermed får du rene solpaneler, som producerer 100 % effektivt, samtidig med at du skåner miljøet. 

Det Ultra rene vand er også godt for dine solpaneler, da det ikke ridser eller efterlader striber, som kan forhindre 

fuld udnyttelse af solenergien.

Hvor ofte?

Få du renset dine solpaneler mindst een gang om året, så vil du selv bidrage til, at dit solcelleanlæg holder længere

og du får mere ud af din investering.

HUSK selv om vinteren produceres der energi hvis solpanelerne er fri for sne, det klarer vi osse.
 Tilbage