Træfældning af FlexMan`s dygtige medarbejdere

Træfældning

 

  • Fældning af vanskelige træer
  • Topkapning
  • Beskæring

Ved fældning af vanskelige træer er der mange hensyn at tage både i forhold til bygninger, el-ledninger, veje osv. Jeg vil derfor altid besigtige en given opgave og fastslå den bedst egnede metode til at fjerne træet. Det kunne i nogle tilfælde være indtrækning med spil, topkapning fra lift eller ved at klatre i træet. I andre tilfælde kan det være nok at beskærer træet for at skabe lys og luft til omgivelserne.

Når den bedst egnede metode er fastslået vil et skriftligt tilbud blive fremsendt, uden beregning.

FlexMan har selvfølgelig de nødvendige forsikringer.

Vores forsikring dækker skader på op til 10 millioner kroner på materiel Dvs. bygninger, biler og lignende. Ved personskade er vi dækket op 2 millioner kroner.

Vores forsikring er tegnet hos Gatrnernes Forsikring.

 

Vores Adresse er.:    
     
FlexMan    
Odensevej 69    
5471 Søndersø Tilbage